Schrijf je opnieuw in en neem kennis van onze Privacy Policy!

U heeft ons uw persoonlijke gegevens meegedeeld om de aanbiedingen van INTERSPORT te ontvangen.

In het kader van de nieuwe Europese regelgeving, ter versterking van de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (GDPR*), vragen wij u om u uw e-mailadres te bevestigen als u de aanbiedingen van INTERSPORT nog wenst te ontvangen.
U behoudt het recht om u op elk moment uit te schrijven.

Gelieve hier kennis te nemen van onze Privacy Policy.

* General Data Protection Regulation

  • er is een fout in uw e-mailadres gelieve opnieuw te proberen

Ons beleid inzake gegevensbescherming

Noteer dat uw gegevens enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en prospects en om u op de hoogte te houden van de activiteiten, acties en promoties van INTERSPORT. 
 
Conform de huidige reglementering, hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te schrappen alsook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en de verwerking ervan te beperken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt deze rechten doen gelden door uw vraag samen met een kopie van uw identiteitskaart elektronisch te sturen naar contact@intersport.be of via de post naar INTERSPORT BELGIUM CVBA - Atomiumsquare 1 b256 - 1020 BRUSSEL.